Number of persons
 • 1 person
 • 2 persons
 • 3 persons
 • 4 persons
 • 5 persons

Znovuotvorenie wellness centra

Máme pre vás očakávanú novinku. Radi by sme vás informovali, že v sobotu 4. júla znovu otvoríme naše wellness centrum!

Otváracie doba:

 • pondelok - štvrtok v čase od 15:00 do 20:00
 • piatok v čase od 15:00 do 21:00
 • sobota v čase od 10:00 do 21:00
 • nedeľa v čase od 10:00 do 20:00

Ďakujeme za váš záujem. Tešíme sa na vašu návštevu! 



Info a rezervácia: +421 915 768 891+421 37 633 02 35 alebo  tartuf@tartuf.sk.


Je samozrejmé, že aktuálne po znovuotvorení dôsledne vykonávame odporúčané ochranné a hygienické opatrenia na zachovanie bezpečnosti a ochrany našich hostí.  Dovoľujeme si vás tiež upozorniť na dodržiavanie nasledovných opatrení vyhlásených Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia:

 • Pri vstup do prevádzky aplikujte dezinfekciu na ruky.                            
 • Pri pobyte na voľných oddychových plochách dodržiavajte odstup 2 m od okolitých oddychujúcich jednotlivcov či skupín. 
 • ​Pri pohybe po areáli wellness centra  dodržiavajte odstup 2 m. Bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách.
 • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym telesným kontaktom s neznámymi osobami.
 • Je zakázané používať pitnú fontánku.
 • Nenavštevujte wellness centrum, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.
 • Dodržiavajte zásady zvýšenej osobnej hygieny. Často si umývajte ruky. Vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.
 • Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí, ich pohyb po wellness centre majte pod kontrolou.
 • Dodržiavajte respiračnú etiketu (pri kašli a kýchaní si zakrývajte ústa lakťovým ohybom alebo vreckovkou).

 

 

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close