Počet osôb
  • 1 osoba
  • 2 osoby
  • 3 osoby
  • 4 osoby
  • 5 osoby

Kaštieľ na Pustom Chotári

Kaštieľ v Beladiciach Pustom Chotári dala vybudovať šľachtická rodina kráľovského radcu a podžupana Tekovskej župy Karola Jesenského okolo roku 1820 a bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányii - Ötomös. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho koncom storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. Kaštieľ vtedy dostal podobu dvojpodlažnej trojtraktovej budovy obdĺžnikového pôdorysu s ústredným rizaltom, ktorý je na záhradnom priečelí zastrešený kupolou. Okolo rizalitu bol vybudovaný balkón na liatinovej konštrukcii, popod ktorú sa priamo z parku vchádza do oválnej sály terreny.

Zábradlie neoklasicistického hlavného vstupného schodišťa v centre dispozície kaštieľa je od viedenského umeleckého zámočníka J. Wagnera. Z vnútorného zariadenia zostal zachovaný fajansový krb v podobe pseudorenesančného príborníka z 90-tych rokov 19. storočia. Pozornosť si zaslúžia aj maľované vitrážové okná hlavného vstupu a pôvodný drevený strop v jednom zo salónikov na poschodí kaštieľa.

V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícií. V roku 1937 počas stavebných úprav majiteľa Dr. Krausa boli rozobraté bočné krídla. Novým majiteľom sa po krátkej dobe stala rodina Ďurčanských, ktorá vlastnila kaštieľ do roku 1945.

V rokoch 1948-1979 bola v budove Základná deväťročná škola. V ďalšom období Okresná pamiatková správa v Nitre ako investor vytvorila etapový plán a podľa finančných možností začala komplexnú obnovu budovy a parku, ktorá však zostala v stave rozpracovanosti.

V súčasnosti Kaštieľ spravuje firma Ekostavby s.r.o. Nitra, ktorá sa v zachovaných častiach snaží prinavrátiť objektu jeho pôvodnú umelecko-historickú hodnotu a naplniť jeho priestory a priľahlý park zodpovedajúcim  spoločenským  a kultúrnym využitím.

Areál kaštieľa s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou, preto je tento objekt predurčený aby slúžil kultúre, umeniu, spoločenskému využitiu a k príjemnému oddychu návštevníkov.

Na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni sa na Portáli využívajú súbory cookie, ktoré sa ukladajú v pamäti prehľadávača. Podrobné informácie o účeloch ich využitia a možnostiach zavádzania zmien do nastavení súborov cookie sú uvedené v Politike súkromia.
Klikajúc SÚHLASÍM súčasne vyjadrujete svoj súhlas s využívaním technológií ako súbory cookie a so spracúvaním spoločnosťou Ekostavby, s.r.o., Chrenovská 14, 949 01, Nitra. Vašich osobných údajov hromadených na Internete, ako IP adresy a identifikátory súborov cookie, na marketingové účely (vrátane automatizovaného prispôsobenia reklám k Vašim záujmom a merania ich účinnosti). Nastavenia súborov cookie môžete meniť v Politike súkromia.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved